Inkomensplanning

Hier vind u alle informatie rondom de onderwerpen binnen Inkomensplanning

Inkomensplanning

Inkomensplanning maakt duidelijk wat uw huidige consumptief besteedbaar inkomen is. Maar ook biedt het inzicht of uw wensen ten aanzien van dit inkomen nu en in de toekomst haalbaar zijn. En wat gebeurt er met uw inkomen als u onverhoopt komt te overlijden, werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Of als u met vervroegd pensioen wilt.

Uit een inkomensplanning blijkt wat uw netto-inkomen verminderd met de vaste lasten in de nabije toekomst is. Maar een inkomensplanning doet meer. Als het goed is, kunt u hieruit ook afleiden hoe het (gezins)inkomen eruitziet bij (vroeg)pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. Is het inkomen niet toereikend dan kunt u hier nu al op anticiperen door het inkomen op tijd bij te sturen. Iedereen heeft daarom goede inkomensplanning nodig.

In 2021 kunnen werknemers weer vervroegd met pensioen als de wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Er zijn enkele afspraken alvast in de wetgeving verwerkt:

  • Werkgevers en werknemers kunnen afspraken gaan maken over vertrekregelingen voor pensionering;
  • Op 1 januari 2021 vervalt de boete vanuit de Belastingdienst voor dergelijke afspraken voor bedragen tot op de hoogte van de AOW;
  • Dat bedrag kunnen werkgevers drie jaar voor pensionering aan hun werknemers gaan uitbetalen.


Werknemers hebben ook de mogelijkheid zelf te sparen voor hun vervroegd pensioen. Momenteel is het mogelijk om tot 50 weken verlof op te sparen. Wordt er meer gespaard, dan moet de werkgever daar nu nog belasting over betalen. De wetswijziging zorgt ervoor dat er vanaf 2021 100 weken verlof kan worden opgespaard. Het gaat dan om doorbetaalde dagen waarbij de werknemer in dienst blijft van de werkgever. Deze regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren die willen sparen voor lang tussentijds verlof.

Komt u onverwachts vroeg te overlijden, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen voor uw gezin, maar mogelijk ook voor uw bedrijf. Er zijn echter zaken die u nu al kunt regelen om de gevolgen te beperken. Denk aan een partner- en wezenpensioen om uw nabestaanden te verzekeren van inkomen. Heeft u het pensioen in uw bv verzekerd? Overweeg dan om het risico van overlijden te verzekeren, omdat de bv anders niet aan haar pensioenverplichtingen kan blijven voldoen. Belangrijk om te weten is dat iedere oplossing die u kiest om het risico van een eventueel vroegtijdig overlijden te beperken, afhankelijk is van onder andere uw vermogenspositie, uw gezinssamenstelling en de fase van uw ondernemerschap.
Voor u als zelfstandig ondernemer of dga is er niets vanuit de overheid geregeld in het geval u arbeidsongeschikt raakt. Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken, zult u dus zelf iets moeten regelen. Met de inkomensplanning kan uw adviseur uitrekenen hoeveel gezinsinkomen er overblijft bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering moet worden verzekerd om dit inkomen eventueel aan te vullen.