Inkomen & Pensioen

Hier vind u alle informatie rondom de onderwerpen binnen Inkomen & Pensioen

Inkomen & Pensioen

Het periodiek of incidenteel beoordelen en eventueel bijstellen van uw financiële producten is iets wat LINIE FC graag voor u doet en wat wij als geen ander beheersen. In het verleden geadviseerde producten kunnen door marktontwikkelingen zijn achterhaald. Ook in uw eigen omstandigheden en verzekeringsbehoeften kunnen veranderingen komen. Door alle factoren op elkaar af te stemmen, bereiken wij dat ons productadvies blijft aansluiten op uw persoonlijke situatie. Zo kan er bijvoorbeeld op premies worden bespaard en wordt onder- of oververzekering voorkomen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een schadeverzekering of een sommenverzekering zijn.

Een overlijdensrisicoverzekering is een Nederlandse vorm van levensverzekering. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling.

Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De volgende soorten pensioen kunnen onder andere worden onderscheiden: ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd.

LINIE FC kan u adviseren binnen de volgende gebieden:

  • Fiscaaljuridisch (LB, IB en VpB)
  • Verzekeringtechnisch
  • Arbeidsvoorwaardelijk (PW, WGBA,CGB en BW)
  • Jaarrekening technisch (IFRS)
  • Passend advies en product (Wft)

Een gouden handdruk is geen ontslagvergoeding, maar een premie voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De opbouw bestaat uit een of enkele bruto-jaarsalarissen, aangevuld met een bedrag dat partijen afspreken om imagoschade te compenseren en juridische procedures te vermijden.

Deze gouden handdruk houdt meestal niet in dat er ook een ‘gouden tijd’ voor u aanbreekt.

Vraag altijd advies vóórdat u uw afkoopsom ontvangt!

Want welke kant u nu ook op wil of moet, of u nu een tijd minder inkomen geniet of juist meer, eindelijk de kans ziet uw droom van een eigen onderneming of een sabbatical te verwezenlijken, of uw pensioen wilt aanvullen, in alle gevallen kunnen wij u met veel kennis van zaken en ruime ervaring de vele fiscale mogelijkheden van uw schadeloosstelling in uw voordeel benutten.